Nytt gymnasium på Lidingö

Höstterminen 2021 öppnar vi ett nytt fristående gymnasium  centralt på Lidingö i närheten av Lidingöbana och bussar.  Skolan har fått tillstånd av Skolinspektionen och är med i gymnasievalet.

Det kommer att vara ett mindre gymnasium med ca 300 elever och  två högskoleförberedande program: 
  • Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi 
  • Ekonomiprogrammet inriktning juridik   
 Kunskap- Trygghet- Ansvar
är skolans ledord och innebär för oss att vårt gymnasium har engagerade, kompetenta lärare som arbetar nära eleverna, att vi är en liten familjär enhet där vi arbetar aktivt för att skapa sammanhållning och gemenskap. Målet är att vi alla, både elever och lärare, tar ansvar för vårt arbete och för att bidra till en trevlig skolmiljö där vi både lyckas i studierna och tar hand om varandra.


Skolan ägs och drivs av Lidingö Gymnasium AB som helägs av Lidingö Skola AB som idag driver Christinaskolan på Lidingö.

Vi söker medarbetare

Inför skolstart hösten 2021 söker vi nu duktiga och erfarna lärare i ekonomiska ämnen, svenska, historia och samhällskunskap. Vi söker dig som vill vara med och forma utbildningen och bygga upp en ny verksamhet. Tillsammans med våra elever skapar vi traditioner och den vardag vi vill verka i. Det blir en spännande möjlighet att få vara med och påverka från början och tillsammans bygga en stark och stolt gymnasieskola med fokus på ekonomiska program.Ansökan skickas till info@christinagymnasiet.se


Våra Program
Informationen nedan är hämtad hos skolverket.se där du även kan läsa mer om utbildningarna

Ekonomiprogrammet
Inriktning Ekonomi

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

De ekonomiska sambanden i världen är komplexa och förändringar som sker inom ett område får ofta konsekvenser inom ett helt annat. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Den ska även ge kunskaper om villkor för en hållbar utveckling, såväl ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt. Vid studier i ekonomi är historisk kunskap central. Därför ska utbildningen utveckla elevernas historiska kunskaper så att de förstår nutiden och kan resonera kring orsakssamband och följder av olika beslut.


Inriktning Ekonomi

Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.


Ekonomiprogrammet
Inriktning Juridik

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

De ekonomiska sambanden i världen är komplexa och förändringar som sker inom ett område får ofta konsekvenser inom ett helt annat. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Den ska även ge kunskaper om villkor för en hållbar utveckling, såväl ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt. Vid studier i ekonomi är historisk kunskap central. Därför ska utbildningen utveckla elevernas historiska kunskaper så att de förstår nutiden och kan resonera kring orsakssamband och följder av olika beslut.

Inriktning Juridik

Inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.Skolan ligger centralt på Lidingö, med närhet till såväl bussar som Lidingöbanan. Från Ropsten tar Lidingöbanan ca 10 minuter. 

Lokalen planeras i direkt anslutning till nuvarande Christinaskolan. Under sommaren 2021 kommer lokalen att renoveras och färdigställas för att kunna ta emot 100 elever i åk 1. År 2022 tas ytterligare 100 elever emot för att 2023 vara en fullt utbyggd skola med totalt ca 300 elever i tre årskurser. Under det tre startåren skapar vi våra traditioner tillsammans. 

I Christinagymnasiets lokaler kommer majoriteten av undervisningen att hållas. Christinaskolans laborationssalar kommer att användas till Naturvetenskapliga lektioner. Lunchen tillagas i Christinaskolans kök. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.