Frågor & Svar
Vill du ställa en ny fråga?  Maila den till info@christinagymnasiet.se

När öppnar skolan?   Skolan öppnar höstterminen 2021.

Hur många elever kommer att gå där?
 Sammanlagt blir det ca 300 elever när skolan är helt utbyggd 2023. 

Hur många blir det i varje årskurs och program?
Vi kommer att ha två alternativt en klass i varje program med ca 35 elever. det betyder sammanlagt 100 elever i åk 1, 100 elever i åk 2 och 100 elever i åk 3.

Var planerar ni att skolan ska ligga?
I en fristående byggnad i samma område som Christinaskolan och Gångsätrahallen. 

Varifrån kommer skolmaten?
Maten lagas av kockar på plats och serveras i Christinaskolans matsal. Varje dag serveras dagens rätt och dagens vegetariska tillsammans med en salladsbuffé.

Var kommer lärarna ifrån?
Lärarna rekryteras ur vårt nätverk. VI har redan kontakt med ett flertal utbildade och erfarna gymnasielärare i olika ämnen.

Hur kommer skollokalerna att vara?
Lokalerna kommer att vara anpassade till en modern gymnasieskola med undervisningssalar för såväl helklassundervisning och storföreläsningar som undervisning i mindre grupper och studieceller. 
 
Kommer det att finnas en Syv?
Vi kommer att ha en syv på plats 1-2 dagar i veckan. 

Hur är det med elevhälsa?
Vi kommer att ha skolsköterska och kurator på plats flera dagar i veckan.

Var kommer idrottslektionerna att vara?
I Gångsätrahallen och andra närliggande idrottslokaler såsom ishall. 

Finns det en elevkår?
Den första årskullen elever kommer att få bilda elevkår kopplad till Sveriges Elevkårer.

Hur blir det om man behöver extra stöd i skolan?
Lärarna kommer att erbjuda läxläsning efter skoltid två-tre dagar per vecka. Dessutom finns speciallärare anställd för att stötta elever i behov av särskilt stöd. Extra anpassningar görs utifrån varje elevs behov inom ramen för ordinarie undervisning.