Klicka på följande länk för att komma till livesändningen på Facebook


Är du intresserad av ekonomi och entreprenörskap och vill gå i en liten, familjär skola? Lidingös nya gymnasium, Christinagymnasiet, slår upp portarna för ekonomiutbildning höstterminen 2021. Vi, elever och medarbetare, bygger skolan och dess traditioner tillsammans i sann entreprenörsanda. Genom elevinflytande och skolgemensamma aktiviteter skapar vi en skola med trivsel och gemenskap, där kunskapen står i fokus.

Välkommen till oss!

Ta en titt i vår folder för Christinagymnasiet (PDF)

Fakta

Skolan ligger centralt på Lidingö, med närhet till såväl bussar som Lidingöbanan. Från Ropsten tar Lidingöbanan ca 10 minuter.   
Lokalen planeras i direkt anslutning till nuvarande Christinaskolan. Under sommaren 2021 kommer lokalen att renoveras och färdigställas för att kunna ta emot 100 elever i åk 1. År 2022 tas ytterligare 100 elever emot för att 2023 vara en fullt utbyggd skola med totalt ca 300 elever i tre årskurser. Under det tre startåren skapar vi våra traditioner tillsammans.
Majoriteten av undervisningen kommer att hållas i Christinagymnasiets lokaler. Christinaskolans laborationssalar kommer att användas till Naturvetenskapliga lektioner. Lunchen tillagas i Christinaskolans kök.