Vill du läsa ekonomi på Lidingö?

Är du intresserad av ekonomi och entreprenörskap och vill gå i en liten, familjär skola? Lidingös nya gymnasium, Christinagymnasiet, slår upp portarna för ekonomiutbildning höstterminen 2021. Vi, elever och medarbetare, bygger skolan och dess traditioner tillsammans i sann entreprenörsanda. Genom elevinflytande och skolgemensamma aktiviteter skapar vi en skola med trivsel och gemenskap, där kunskapen står i fokus. 

Välkommen till oss!

Vi söker medarbetare

Inför skolstart hösten 2021 söker vi nu duktiga och erfarna
lärare i ekonomiska ämnen, svenska, historia och samhällskunskap. Vi söker dig som vill vara med och forma utbildningen och bygga upp en ny verksamhet. Tillsammans med våra elever skapar vi traditioner och den vardag vi vill verka i. Det blir en spännande möjlighet att få vara med och påverka från början och tillsammans bygga en stark och stolt gymnasieskola med fokus på ekonomiska program.Ansökan skickas till

 

Skolan

Skolan ligger centralt på Lidingö, med närhet till såväl bussar som Lidingöbanan. Från Ropsten tar Lidingöbanan ca 10 minuter.   
Lokalen planeras i direkt anslutning till nuvarande Christinaskolan. Under sommaren 2021 kommer lokalen att renoveras och färdigställas för att kunna ta emot 100 elever i åk 1. År 2022 tas ytterligare 100 elever emot för att 2023 vara en fullt utbyggd skola med totalt ca 300 elever i tre årskurser. Under det tre startåren skapar vi våra traditioner tillsammans.
Majoriteten av undervisningen kommer att hållas i Christinagymnasiets lokaler. Christinaskolans laborationssalar kommer att användas till Naturvetenskapliga lektioner. Lunchen tillagas i Christinaskolans kök.