Lärare Christinagymnasiet 

Sofia Edshammar

Biträdande rektor
Lärare i Svenska och Samhällsvetenskapliga ämnen 

Markus Ingvarsson

Lärare i Matematik

Sofia Alvevåg

Programansvarig
Lärare i Juridik och Gymnsiearbete

Glòria Llorens

Lärare Moderna språk i Spanska

Katarina Silva

 Lärare i Moderna språk Spanska

Dorotea Walko

Lärare i Moderna språk Tyska

Ingela Sunnerdahl

Lärare Moderna språk i Franska och Naturkunskap

Jessica Winberg

Lärare i Idrott och hälsa

Linda Elwin

Lärare i Ekonomiska ämnen

Andia von Oelreich

Lärare Engelska

Alfons Sjöman

Lärare i Samhällskunskap


Helene Jovanovic

Lärare i Engelska

Anna Ryan

Lärare i Filosofi, Psykologi, Kriminologi
samt Ledarskap och Organisation

Ann Lind

Lärare Matematik

Ella Karlsson Brottare

Lärare Svenska och Religion

Catarina Schulz

Lärare Matematik och Specialundervisning

Malin Tyrén Bakken

Speciallärare