Lärare Christinagymnasiet 

Sofia Edshammar

Lärare i Svenska och Samhällsvetenskapliga ämnen 

Ola Åkerström

Lärare i Naturkunskap och Matematik

Linda Elwin

Lärare i Ekonomiska ämnen 

Glòria Llorens

Lärare Moderna språk i Spanska

Cajsa Plaza

Lärare i Moderna språk Spanska

Dorotea Walko

Lärare i Moderna språk Tyska

Ingela Sunnerdahl

Lärare Moderna språk i Franska och Naturkunskap

Magnus Öqvist

Lärare i Idrott och hälsa

Tony Sjödin

Lärare i  Samhällsvetenskapliga ämnen

Andia von Oelreich

Lärare i Engelska