Undervisning

Våra engagerade och kunniga lärare är en av de viktigaste delarna i din gymnasietid. Här kommer du att möta lärare som brinner för sina ämnen, ser dig som individ och ger dig det stöd just du behöver för att komma så långt som möjligt under din tid här. Undervisning sker i ljusa fina lokaler, både i större och mindre grupper, föreläsningar och diskussionsforum varvas med ditt eget arbete. Läxläsning finns varje vecka. Lärarna följer dig från första dagen tills det är dags att ta på studentmössan. Om du har behov av extra anpassningar eller särskilt stöd har vi speciallärare på skolan. Extra anpassningar i form av till exempel förlängd skrivtid, muntliga prov och inlästa läromedel skrivs ner och förmedlas via Elevhälsoteamet.