Program

Första året går vi i gemensamma grupper, för att inför årskurs två, när du som elev funnit dig tillrätta i ekonomiämnena, välja inriktning och specialisering. Utbildningen ger dig möjlighet att träna ditt ledarskap, analysförmåga, företagsamhet och kreativitet. Ekonomiprogrammet ger dig en bred behörighet för studier vid högskola och universitet.
Ekonomiprogrammet med inriktning mot ekonomi lär dig förstå handel mellan länder och företagens roll och ansvar. Inriktningen ger dig kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Under din utbildning lär du dig mer om hur framgångsrika företag drivs.

Utbildningen utvecklar din kreativitet och företagsamhet i verkligheten. Du ges möjlighet att praktisera det du lärt dig genom att under ett helt läsår delta i Ungföretagssamhet där du får möjlighet, inspiration och handledning i att driva ett eget UF-företag.   

(Informationen nedan är hämtad hos skolverket.se )

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

De ekonomiska sambanden i världen är komplexa och förändringar som sker inom ett område får ofta konsekvenser inom ett helt annat. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Den ska även ge kunskaper om villkor för en hållbar utveckling, såväl ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt. Vid studier i ekonomi är historisk kunskap central. Därför ska utbildningen utveckla elevernas historiska kunskaper så att de förstår nutiden och kan resonera kring orsakssamband och följder av olika beslut.


Ekonomiprogrammet.pdf