IKT - digitala verktyg och kommunikation

Vi använder oss av Microsoftplattform med Teams och Officepaketet. Den dator du har under gymnasietiden är en bärbar pc som är lätt och smidig. Admentum är vårt intranät, där uppgifter, resultat och information samlas för att du på ett enkelt sätt ska kunna ha koll på dina studier. I lektionssalarna finns projektor och annan teknisk utrustning som behövs för en bra undervisning. Du når lätt dina lärare via skolmailen, om du har frågor eller funderingar. Många prov skrivs i Exam för att kunna genomföras på dator.