Skolan

Kunskap- Trygghet- Ansvar
är skolans ledord och innebär för oss att vårt gymnasium har engagerade, kompetenta lärare som arbetar nära eleverna, att vi är en liten familjär enhet där vi arbetar aktivt för att skapa sammanhållning och gemenskap. Målet är att vi alla, både elever och lärare, tar ansvar för vårt arbete och för att bidra till en trevlig skolmiljö där vi både lyckas i studierna och tar hand om varandra.

Ni som börjar de första åren kommer att ha en gymnasietid där ni är med och skapar vår skola- ni får pröva er kreativitet och företagsamhet på riktigt! Hur ska elevkåren drivas? Vilka är våra traditioner? Hur kan vi utveckla lokalerna? Hur ska vi utforma undervisningen? Vilka i näringslivet vill vi bygga relationer med?