Gemenskap

Förutom studier handlar gymnasietiden mycket om gemenskap och sociala sammanhang. Här kan du få vänner för livet, upptäcka nya intressen och utveckla din kreativitet genom att vara en del i Elevkåren. En god skolkultur skapas bland annat genom att vi har aktivitets- och temadagar som gör studierna mer spännande och varierade. Lokalerna inbjuder till gemenskap även utanför lektionstid både i skolan och den trevliga närmiljön.