Ledningen

Rektor

Åsa Johansson
 • Rektor ansvarar för den pedagogiska verksamheten på skolan och leder Elevhälsoteamet.
 • Rektor Christinaskolan
 • Styrelseledamot Lidingö Skola AB och Lidingö Gymnasium AB

           Utbildning:

 • Rektorsutbildning, statlig
 • Rektorsutbildning Rektorsakademin
 • Grundskollärarexamen Lärarhögskolan Linköping
 

VD

Amanda Schütz
 • Vd ansvarar för skolans ekonomi och myndighetskontakter.
 • VD och Styrelseledamot Lidingö Skola AB och Lidingö Gymnasium AB

           Utbildning

 • Civilekonomexamen Handelshögskolan i Stockholm
 • Gymnasielärarexamen, ekonomi  Karlstad Universitet

Styrelse

Åsa Johansson

Amanda Schütz

Mattias Johansson

 • Styrelseordförande Lidingö Skola AB och Lidingö Gymnasium AB
 • Teknologie Doktor Kungliga Tekniska Högskolan
 • VD Eurostep AB

Henrik Schütz

 • Ekonomichef
 • Styrelseledamot Lidingö Skola AB och Lidingö Gymnasium AB
 • Civilekonomexamen Stockholms Universitet
 • Civilekonomutbildning Handelshögskolan i Stockholm
 • Lokförarexamen, Mjölby