Studieresor och Näringslivskontakter

Under din studietid kommer du att få göra studiebesök och studieresor på flera orter i Sverige och även en resa i europa för att få den viktiga verklighetsanknytningen till de ämnen du studerar. Vårt mål är att du ska möta så många sidor av näringslivet och andra verksamheter som möjligt- tillverkningsindustri, IT, tjänstesektor, media, bank- och finans, små företag och stora företag verksamma både i och utanför Sverige. Ni kommer själva att få vara med och påverka vilka företag och verksamheter som ska ingå i utbildningen.