Studieresor och Näringslivskontakter

Under din studietid kommer du att få göra studiebesök och studieresor  för att få den viktiga verklighetsanknytningen till de ämnen du studerar. Vårt mål är att du ska möta så många sidor av näringslivet och andra verksamheter som möjligt- tillverkningsindustri, IT, tjänstesektor, media, bank- och finans, små företag och stora företag verksamma både i och utanför Sverige. Ni kommer själva att få vara med och påverka vilka företag och verksamheter som ska ingå i utbildningen.Studenter från universitet och högskolor besöker oss för att berätta om sina studier och hur det är att läsa vidare efter gymnasiet.