Poängplan inriktning Ekonomi

Inriktning Ekonomi

Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Poängplan Gymnasiet ht 23 - ekonomi.pdf